FPT telecom TẲNG TRƯỞNG ĐỘT BIẾN THUÊ BAO CÁP QUANG FPT

Công ty FPT telecom có sự tăng trưởng thuê bao Cáp quang của FPT ngoạn mục, lên mức 1.900%, theo thống kê mới nhất của Bộ TT&TT. Số liệu mới được Cục Viễn thông, Bộ TT&TT (TT&TT) công bố chính thức trên website cho thấy, tính đến hết tháng 6/2016, … Continue reading