Tổ chức thành công lớp Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 4

Xin chào anh chị và các bạn,

Tuần vừa qua, tại Đại học Quốc gia Malaysia (University of Malaya) đã tổ chức chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) của đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Poland (UITM) và đây là khóa thứ 4 và cũng là khóa mùa xuân 2019. Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của UITM là chương trình hiếm hoi trên thế giới triển khai theo mô hình nghiên cứu ngay từ đầu, học viên không phải học lại các môn nền tảng về quản lý ở cấp thạc sĩ.

Học viên khi tham gia chương trình không chỉ được học chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu mà còn được hỗ trợ bởi hệ thống hỗ trợ từ Viện MBA, đối tác khoa học của UITM thông qua (1) Hỗ trợ tiếng Anh; (2) Hỗ trợ nghiên cứu và (3) Bổ sung trợ lý học tập.

Đại học UITM là đại học số 1 Poland năm 2018 (theo U-MultiRank), sinh viên châu Á có thể chọn học tại campus của UITM (toàn thời gian) hoặc học tại đại học Quốc gia Malaysia (UM). Học viên sau khi tốt nghiệp nhận được 2 bằng tiến sĩ, một bằng bằng tiếng Anh để công nhận tại Châu Âu và một bằng bằng tiếng Poland để hợp pháp lãnh sự, làm thủ tục hợp pháp hóa (Legalizing) để được hưởng quyền lợi của sinh viên chính quy Châu Âu.

Nguồn: UITM

"giảm khó khăn, tăng hiệu quả"

tham gia chương trình quốc tế sẽ không còn rào cản với hệ thống hỗ trợ tiếng Anh, học thuật và nghiên cứu từ viện MBA

Toàn bộ chương trình được kiểm định và công nhận mà viện MBA hỗ trợ học thuật